Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu'nun güncellenmiş 2. baskısı çıktı.

psikiyatri.org.tr /

Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu'nun güncellenmiş 2. baskısı çıktı.

Adli Psikiyatri, genel psikiyatri eğitiminde oldukça az bir yer verilmekle birlikte, uygulamada tüm uzmanların bilgi ve deneyim sahibi olmalarını gerektiren bir alandır. Adli psikiyatri uygulamalarının ülke genelinde ortak bir standartla yürütülebilmesi için bilgi alt yapısının oluşturulmasına ve paylaşılmasına yönelik olarak hazırlanan ve ilk baskısı 2007'de yayınlanan Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu, aradan geçen sürede değişen yasal mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde gözden geçirilerek güncellenmiştir.

Kılavuzda adli psikiyatriye ilişkin temel bilgiler ve güncel yasal düzenlemelerin yanısıra, ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik uygulama basamaklarına, rapor ve yazışma örneklerine daha geniş olarak yer verilmiştir. Böylece günlük uygulamalarda kullanışlı bir el kitabı niteliğini taşıması da amaçlanmıştır.

Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu'na (güncellenmiş 2. baskı) TPD çevrimiçi yayın satış sitesinden ulaşabilirsiniz.
 
http://tpdyayin.psikiyatri.org.tr/
 
 
Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu
Çalışma Birimleri Dizisi 18 

Editör: Niyazi Uygur
Editör Yardımcıları: O. Haluk Arslan, B. Rahşan Erim, Cüneyt Evren, M. Can Ger, Fatih Öncü, Hüseyin Soysal, Ali Evren Tufan, Ahmet Türkcan, Ayşe Solmaz Türkcan, Doğan Yeşilbursa, Mehmet Yumru