Ortak Basın Toplantısı: Türk Ceza Kanunu, Hekimler Ve Psikiyatri

psikiyatri.org.tr /

Basının da sık sık gündeminde yer aldığı üzere insanlarımızın sağlık hizmeti alımında, hekimlerin ise iyi sağlık hizmeti sunumunda karşılaştıkları ciddi sorunları bulunmaktadır. 26 Nisan 2005 günü Türk Tabipleri Birliği, Adli Tıp Uzmanları Birliği ve Biyoetik Derneği ile birlikte Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de katıldığı bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Bu basın toplantısında 2 Haziran 2005'te yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ve hastaların sağlık hakkı kullanımı ve hekimlerin mesleki uygulamalarına yönelik ciddi kısıtlamalar getiren maddeleri değerlendirilmiştir.
 
 
 Bu basın toplantısında aşağıda yer alan ortak metin okunmuş, ayrıca ortak metinle birlikte suç işlemiş akıl hastalarının ceza sorumluluğu, koruma ve tedavisi, alkol madde kullanıcılarına uygulanacak yaptırımlar konularında TPD Adli Psikiyatri BÇB tarafından hazırlanan öneri basına dağıtılmıştır.

EK: