Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Yavuz Selvi
Şube Başkan Yardımcısı
Mehmet Ak
Şube Genel Sekreteri
Bilal Sağlıyan
Şube Saymanı
Adem Aydın
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Kürşat Altınbaş
Şube Denetleme Kurulu Üye
Çiğdem Yılmaz
Fatih Ekici
Vefa Erbasan