Türkiye’de Madde Kullanımı ve Tedavi Politikaları

Türkiye’de Madde Kullanımı ve Tedavi Politikaları

Dr. Defne Tamar Gürol
Türkiye Psikiyatri Derneği
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

Psikoaktif madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm toplumu ilgilendiren en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Özellikle genç nüfusu tehdit etmektedir. En önemli risk grubunu ergenler oluşturur. İlk kullanım çoğunlukla ergenlik döneminde olmaktadır. Ülkemizde de özellikle gençler arasında madde kullanımının artma eğilimine olduğu gözlenmektedir.

Madde kullanımı halk sağlığı sorunudur, çünkü gizli kalma eğilimindedir. Madde kullanan kişiler kendi alt kültürleri içinde bulunur ve giderek kurumlardan uzaklaşırlar. Okulu bırakma, işe devam edememe görülür. Sağlık kurumlarına başvurma oranı düşüktür. Bunu sonucu olarak özellikle damar yolu ile madde kullanan kişilerde yaygın olarak görülebilen hepatit ve HIV gibi bulaşıcı hastalıklar toplumu tehdit edebilir. Bazı yasa dışı eylemlerde bulunma ise emniyet ve adalet kurumlarını fazlası ile meşgul edebilmektedir. Toplumun madde kullanan kişilere yönelik düşmanca tutumu bu kişilerin toplumsal kurumlarla bağlarının iyice kopmasına ve toplum dışı davranışların pekişmesine yol açar. Bu nedenle madde kullanımına ilişkin toplumun önyargıları, madde kullanımının olumsuz sonuçlarının şiddetini belirlemekte etkili olmaktadır.

Ülkemizde madde kullanım yaygınlığına ilişkin çalışmalar çoğunlukla lise öğrencilerine yönelik yapılmaktadır. Madde kullanımının öncelikle genç nüfusu tehdit ettiği düşünülecek olursa ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrenciler ve okuldan ayrılmış gençlere yönelik çalışmaların yapılması ve bunların belli aralarla tekrar edilmesi madde kullanımına ilişkin özellikle önleme politikalarının geliştirilmesinde önem kazanacaktır.

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yaygınlık çalışmaları 1991’den beri yapılmaktadır. Özelikle 1994’ten itibaren yapılan çalışmalar benzer yöntemlerle yapıldığı için karşılaştırma olanağı vermektedir. Ancak 2003 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığının madde kullanım yaygınlığına ilişkin çalışmalara izin vermemesi, bu tarihten sonra gençler arasında madde kullanım eğilimlerine ilişkin verilerden bizi mahrum etmiştir.

Bu tarihten önce yapılan çalışmalara bakıldığı zaman, 2003 yılında yapılmış olan Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Ofisinin desteklediği ESPAD çalışması dikkate alındığında herhangi bir madde kullanımı %6, esrar kullanımı %5,1, uçucu madde kullanımı %5,2, ekstazi kullanımı %3,2, eroin kullanımı %2,8 bulunmuştur.

Bir başka çalışmada 2001 ve 2003 yıllarında lise öğrencilerine yönelik yapılmış yaygınlık çalışmaları karşılaştırıldığında esrar kullanımının %75,7, uçucu madde kullanımının %40,5, ekstazi kullanımının %287,5, eroin kullanımının %100 arttığı görülmüştür. Ancak 2003’ten sonra gençler arasında madde kullanım eğilimlerindeki değişimi takip etmek mümkün olmamıştır.

Madde kullanımına yaklaşım gerçekçi, insancıl ve faydacı olmalı, madde kullanan kişilerin tekrar sisteme dahil edilebilecekleri kurumlarla bağ kurma hedeflenmelidir. Böylece toplum dışı davranışların azaltılması ve kontrol edilmesi sağlanmış olur.

Madde kullanımı ile mücadelede birincil önleme, yani bir kişinin hiç madde kullanmamasını sağlama; ikincil önleme, yani madde kullanımı olan bir kişinin madde kullanmayı bırakmasını sağlayacak tedavi programlarını oluşturma; üçüncül önleme, yani madde kullanmayı bırakamayan bir kişinin çevresine ve kendisine verdiği zararı azaltma hedeflenmelidir.

Bunu sağlamak için arzın önlenmesi, talebin azaltılması ve zararın azaltılmasına yönelik politikalar geliştirilmeli, bu geliştirilen politikaların bilimsel verilerle geçerliliğinin denetlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması önemlidir. Arzın önlenmesi kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ile madde ticareti, dağıtımı ve satışının azaltılması ile mümkün olmaktadır. Talebin azaltılması risk gruplarına ve topluma yönelik önleme çalışmaları ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi ile sağlanabilir. Zararın azaltılması madde kullanımından doğan zararların en aza inmesini hedefler. Bunun için enjektör paylaşımının önlenmesinden, yerine koyma tedavilerinin uygulanmasına kadar geniş bir alanda bir planlama ve uygulamayı içerir.

Bütün bunlar belli günlerde yapılan kampanyalarla sağlanamaz, her alanda kurumlar arası işbirliğinin sağlandığı ve iyi organize olmuş, planlanmış çalışmalar ile mümkün olmaktadır. Ülkemizde önleme çalışmaları dağınık ve birçok elden yürütülmekte, kurumlar arası işbirliği yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Madde kullananlara yönelik tedavi olanakları tüm ülkede yeterli ve aynı kalitede olamamakta, bu alanda çalışan uzmanlaşmış kişilerin sayısı bu hizmeti yürütmeye yetmemektedir. Zarar azaltmaya yönelik ise hiçbir politika geliştirilmemiştir.

Tüm bu sorunlara karşın, uzun süredir bağımlılık tedavisi alanında hizmet veren, bilimsel çalışmalar ile ciddi katkıları bulunan, iyi organize olmuş ve önemli bir birikime sahip ve uzman bir kadroya sahip tedavi kurumlarımız da bulunmaktadır. Bunlardan biri 1983’ten beri madde bağımlılarına tedavi hizmeti veren İstanbul AMATEM, 1997 yılından beri hizmet veren İstanbul ÇEMATEM sayılabilir. Aynı zamanda Ankara AMATEM de uzun yılların deneyimi ile madde bağımlılarına yönelik tedavileri ve bilimsel çalışmalarla bu alana katkıları sürdürmektedir. Adana Ruh Sağlığı, Elazığ Ruh Sağlığı, Manisa Ruh Sağlığı, Samsun Ruh Sağlığı Hastanelerinde ve İzmir Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde kurulmuş olan AMATEM’ler önemli gelişmelere kaydetmektedirler. Çeşitli üniversitelerde alkol ve madde bağımlılığı tedavi hizmetleri yürütülmektedir. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde bağımlılık tedavi birimleri bulunmaktadır. Bunun dışında birçok üniversite hastanesinde genel psikiyatri kliniklerinde yatarak veya ayaktan tedavi olanakları bulunmaktadır. Bazı özel hastane ve sağlık kurumları da yatarak ve ayaktan bağımlılık tedavisi uygulamaktadır. Çeşitli illerde özellikle genç madde kullananlara yönelik tedavi birimleri açılmaktadır.

Sonuç olarak madde kullanımı ile mücadelede net hedeflerin konması, bu hedeflere ulaşmada ortaya çıkan sonuçların bilimsel çalışmalarla desteklenmesi önemlidir. Bunun için bir devlet politikası olmalı ve kurumlar arası işbirliği ve süreklilik sağlanmalıdır.

Genel topluma yönelik farkındalığı artırma, madde karşıtı duruşu sağlamanın amaçlandığı önleme çalışmaları önemlidir. Risk gruplarının tespiti ve bu grupların gereksinimlerine göre özel yaklaşımlar, madde kullanımının yayılmasını önlemede etkili olacaktır.

Tedavi seçeneklerinin tüm ülkeye yaygınlaşması, bu alanda uzmanlaşacak personelin yetiştirilmesi öncelikli konuların başında gelmektedir.

suprax 400 mg and alcohol

suprax tablet 400 mg 10 http://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 suprax online

suprax 400 mg and alcohol

suprax tablet 400 mg 10 cheapest suprax online suprax online

suprax 400 mg and alcohol

suprax tablet 400 mg 10 http://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 suprax online

suprax 400 mg and alcohol

suprax tablet 400 mg 10 suprax pediatrik ?rup 50 ml suprax online

suprax 400 mg and alcohol

suprax tablet 400 mg 10 suprax pediatrik ?rup 50 ml suprax online

gambling problem

addictive behavior gambling council on compulsive gambling of nj videos

gambling problem

addictive behavior http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj videos

gambling problem

addictive behavior council on compulsive gambling council on compulsive gambling of nj videos

gambling problem

addictive behavior gambling council on compulsive gambling of nj videos

gambling problem

addictive behavior council on compulsive gambling in new jersey council on compulsive gambling of nj videos

buy biaxin 500mg

buy discount biaxin buy clarithromycin buy discount biaxin

buy biaxin 500mg

buy discount biaxin buy clarithromycin buy discount biaxin

buy biaxin 500mg

buy discount biaxin buy clarithromycin buy discount biaxin

buy biaxin 500mg

buy discount biaxin cheapest clarithromycin buy discount biaxin

buy biaxin 500mg

buy discount biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy discount biaxin

order clarithromycin 500mg

order clarithromycin 500mg buy discount biaxin buy cheap biaxin

order clarithromycin 500mg

order clarithromycin 500mg buy clarithromycin no prescription buy cheap biaxin

order clarithromycin 500mg

order clarithromycin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 buy cheap biaxin

order clarithromycin 500mg

order clarithromycin 500mg buy clarithromycin no prescription buy cheap biaxin

order clarithromycin 500mg

order clarithromycin 500mg buy clarithromycin buy cheap biaxin

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online http://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills online

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online abortion pill buy online abortion pills online

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pills online

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online buy abortion pills online abortion pills online

buy abortion pills online

where can i get the abortion pill online abortion pill abortion pills online

where can you buy the abortion pill

abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy abortion pill online

where can you buy the abortion pill

abortion pills abortion pill buy abortion pill online

where can you buy the abortion pill

abortion pills abortion pill buy abortion pill online

where can you buy the abortion pill

abortion pills order abortion pill online buy abortion pill online

where can you buy the abortion pill

abortion pills abortion pill buy abortion pill online

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

ordering abortion pills to be shipped to house

pill for abortion online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

get viagra

buy viagra on the internet viagra online viagra uk

get viagra

buy viagra on the internet generic viagra online viagra uk

get viagra

buy viagra on the internet viagra online viagra uk

get viagra

buy viagra on the internet http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement viagra uk

get viagra

buy viagra on the internet viagra online viagra uk

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription kamagra female kamagra alternative

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription kamagra female kamagra alternative

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription cheap kamagra female kamagra alternative

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription cheap kamagra female kamagra alternative

kamagra 6 free samples

buy kamagra online without prescription http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use female kamagra alternative

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos mail order kamagra jelly kamagra jelly prescription buy

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos kamagra jelly kamagra jelly prescription buy

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos kamagra jelly without prescription kamagra jelly prescription buy

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos kamagra jelly kamagra jelly prescription buy

get kamagra jelly

kamagra jelly erection photos buy kamagra jelly on the internet kamagra jelly prescription buy

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional photos amoxicillin

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk amoxicillin photos amoxicillin

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk amoxicillin photos amoxicillin

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk female free sample amoxicillin photos amoxicillin

amoxil without prescription

amoxicillin online shop in uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional photos amoxicillin

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid for sale

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas natural synthroid alternatives synthroid for sale

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas natural thyroxine synthroid for sale

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid for sale

cheap thyroxine tablets

buy synthroid las vegas synthroid synthroid for sale

bisacodyl online uk

get discount laxative online http://www.cengage.co.in/content/library-reference free bisacodyl sample

bisacodyl online uk

get discount laxative online generic laxative sale free bisacodyl sample

bisacodyl online uk

get discount laxative online laxative free bisacodyl sample

bisacodyl online uk

get discount laxative online laxative free bisacodyl sample

bisacodyl online uk

get discount laxative online female free sample bisacodyl free bisacodyl sample

female free sample ampicillin

buy ampicillin ampicillin principen samples

female free sample ampicillin

buy ampicillin ampicillin principen samples

female free sample ampicillin

buy ampicillin female herbal ampicillin principen samples

female free sample ampicillin

buy ampicillin ampicillin principen samples

female free sample ampicillin

buy ampicillin principen dosage principen samples

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill abortion pill online purchase buy cytotec for 24 week abortion

where can i get the abortion pill online

buy abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

biaxin reviews

purchasing clarithromycin buy biaxin uk buy clarithromycin tablets

biaxin reviews

purchasing clarithromycin clarithromycin buy clarithromycin tablets

biaxin reviews

purchasing clarithromycin clarithromycin buy clarithromycin tablets

biaxin reviews

purchasing clarithromycin clarithromycin reviews buy clarithromycin tablets

biaxin reviews

purchasing clarithromycin clarithromycin buy clarithromycin tablets

cipro equivalent

natural cipro female free sample cipro buy cipro on the internet

cipro equivalent

natural cipro ciprofloxacin buy cipro on the internet

cipro equivalent

natural cipro ciprofloxacin prescription buy buy cipro on the internet

cipro equivalent

natural cipro http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy cipro on the internet

cipro equivalent

natural cipro ciprofloxacin prescription buy buy cipro on the internet

female herbal cleocin

photos clindamycin buy cleocin online natural clindamycin

female herbal cleocin

photos clindamycin cleocin equivalent natural clindamycin

female herbal cleocin

photos clindamycin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 natural clindamycin

female herbal cleocin

photos clindamycin buy cheap clindamycin natural clindamycin

female herbal cleocin

photos clindamycin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 natural clindamycin

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 buy cheap dexamethasone

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 buy cheap dexamethasone

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 buy cheap dexamethasone

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone buy dexone online safe buy cheap dexamethasone

female free sample dexone

fedex generic dexamethasone dexamethasone buy cheap dexamethasone

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online cefadroxil get Cefadroxil

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online cefadroxil get Cefadroxil

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online cefadroxil get Cefadroxil

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 get Cefadroxil

Cefadroxil prescription buy

buy duricef online how does duricef work get Cefadroxil

female free sample vantin

generic vantin cefpodoxime buy vantin online

female free sample vantin

generic vantin cefpodoxime buy vantin online

female free sample vantin

generic vantin buy cheap vantin buy vantin online

female free sample vantin

generic vantin cefpodoxime buy vantin online

female free sample vantin

generic vantin vantin for sale buy vantin online

photos cefuroxime

mail order cefuroxime buy cefuroxime online ceftin for sale

photos cefuroxime

mail order cefuroxime cefuroxime ceftin for sale

photos cefuroxime

mail order cefuroxime get discount cefuroxime online ceftin for sale

photos cefuroxime

mail order cefuroxime get discount cefuroxime online ceftin for sale

photos cefuroxime

mail order cefuroxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 ceftin for sale

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion buy abortion pills online cytotec abortion

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion medical abortion pill online cytotec abortion

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion ordering abortion pills to be shipped to house cytotec abortion

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion ordering abortion pills to be shipped to house cytotec abortion

buy cytotec for 24 week abortion

buy cytotec for 24 week abortion ordering abortion pills to be shipped to house cytotec abortion

cephalexin uk

get keflex avoid prescription cephalexin purchase keflex online

cephalexin uk

get keflex avoid prescription women does keflex work purchase keflex online

cephalexin uk

get keflex avoid prescription http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 purchase keflex online

cephalexin uk

get keflex avoid prescription cephalexin purchase keflex online

cephalexin uk

get keflex avoid prescription women does keflex work purchase keflex online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk chloramphenicol buy chloromycetin online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 buy chloromycetin online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk buy chloromycetin online a href buy chloromycetin online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk get chloromycetin online buy chloromycetin online

chloramphenicol samples

chloromycetin uk get chloromycetin avoid prescription buy chloromycetin online

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

how to order the abortion pill online abortion pill online online purchase abortion pill

augmentin for sale

how does augmentin work fedex generic clavulanate fedex generic augmentin

augmentin for sale

how does augmentin work http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 fedex generic augmentin

augmentin for sale

how does augmentin work http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 fedex generic augmentin

augmentin for sale

how does augmentin work augmentin fedex generic augmentin

augmentin for sale

how does augmentin work get augmentin online fedex generic augmentin