TPD Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Destekleme Bursu Yönergesi ( TPD MYK'nın 14.03.2010 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda yürürlüğe girmiştir. 14.04.2010 tarihli MYK kararı ile değiştirilmiştir. )

psikiyatri.org.tr /

TPD Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Destekleme Bursu Yönergesi          
     
TPD MYK'nın 14.03.2010 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda yürürlüğe girmiştir. 14.04.2010 tarihli MYK kararı ile değiştirilmiştir.


  
Türkiye Psikiyatri Derneği Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Destekleme Bursu

Amaç:
Bu burs, eğitim ve/veya araştırma amacıyla yurtdışına gitmek isteyen Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) üyesi olan uzmanlık öğrencilerine, asistanlara ve genç uzmanlara parasal destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Başvuru koşulları:

  1. TPD üyesi olmak
  2. Tıpta uzmanlık öğrencisi, asistan ya da uzman (psikiyatri uzmanı olduktan sonra 5 yıldan daha uzun süre geçmemiş olması) olmak.
  3. Bu programdan daha once yararlanmamış olmak

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Akademik etkinlikleri de içeren özgeçmiş
  2. Yurtdışında gerçekleştirmeyi planladığı eğitim ya da araştırma etkinliklerinin süresini (programın hangi tarihler arasında sürdürüleceğini), amacını,, yapacağı çalışmaları ve beklenen yararları içeren başvuru dilekçesi.
  3. Yurtdışında eğitim alacağı ya da araştırma yapacağı kurumdan alınmış olan onay/davet belgesi ve kurumun iletişim bilgileri
  4. Eğer varsa yurtdışında gerçekleştirmeyi planladığı eğitim ya da araştırma için TPD dışında parasal destek aldığı diğer kurum ve kuruluşların adlarını ve parasal destek miktarını belirten belge

Programın İşleyişi:
“TPD Yurtdışında Eğitim ve Araştırma Destekleme Bursu” her yıl yılda bir kez olmak üzere 2 kişiye verilecektir. Burs süresi en fazla 6 ay ve parasal destek miktarı da ayda 500 dolardır. Ancak MYK başvuran kişi sayısını, yurt dışında geçirilecek süreyi gözönünde tutarak ödül dağıtımını daha fazla adaya yapabilir. Burs’tan yararlanmak isteyen adaylar gerekli belgeleri eksiksiz olarak her yıl 5 Nisan tarihine kadar TPD Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) iletmelidirler. Burstan yararlanmaya hak kazananlar her yıl TPD Yıllık Toplantısı/Bahar Sempozyumu sırasında açıklanacaktır. Burstan yararlanan üyeler yurtdışında eğitim ve araştırmalarını tamamlandıktan sonra TPD MYK’ya sonuç raporu vermekle yükümlüdürler.Daha önce tamamlanmış ya da sürdürülmekte olan bir eğitim ve araştırma programı için başvuru yapılamaz.

Değerlendirme:
Adayların başvuruları TPD MYK veya adına atayacağı bir kurul tarafından başvuru belgeleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir.Bu program için herhangi bir kuruluşun veya kişinin TPD'ye parasal kaynak yaratması durumunda, bu kaynağın kabulü konusunda TPD MYK yetkili organdır. Parasal kaynağı yaratan kişi veya kuruluş, kaynağın kullanımı konusundaki tüm haklarını TPD MYK'na devretmiş sayılır. Bu program ile kişisel veya kurumsal reklâm veya çıkar sağlama hakkı hiç bir kuruma veya kişiye verilemez.