TPD Basın Ruh Sağlığı Ödülü Yönergesi ( 6.10.2007 tarihli MYK kararı ile yürürlüğe girmiş, 16 Kasım 2008 tarihli MYK kararı ile yeniden düzenlenmiştir. )

psikiyatri.org.tr /

TPD  Basın Ruh Sağlığı Ödülü Yönergesi 6.10.2007 tarihli MYK kararı ile yürürlüğe girmiş, 16 Kasım 2008 tarihli MYK kararı ile yeniden düzenlenmiştir.  


  Türkiye Psikiyatri Derneği Basın Ruh Sağlığı Ödülü Yönergesi

 1. Toplumun ve bireylerin ruh sağlığı sorunlarının çözümü, ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçeklere dayalı, araştırmacı haber, program, fıkra, makale vb. çalışmalar yapan basın mensupları, basın kuruluşları ve/veya internet gazeteciliğini ödüllendirmek amacıyla Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nca her yıl Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Yıllık Toplantısı-Bahar Sempozyumu etkinlikleri çerçevesinde “TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü”verilir.
  1. Ödül Seçici Kurulu:

   1. Yazılı basın ve görsel medya alanında saygın basın mensubu olan bir kişi,
   2. İnsan hakları konusunda deneyimli bir İletişim Fakültesi öğretim üyesi
   3. Birisi Etik ve İnsan Hakları Bilimsel Çalışmalar Birimi koordinatörü olmak üzere TPD-MYK'nın atadığı üç kişiden oluşur.
  2. Ödül seçici kurul üyelerinin adlarına ödül duyuruları içinde yer verilir

 2. TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü
  1. Yazılı basın (gazete veya dergi) haber
  2. Yazılı basın (gazete veya dergi) araştırma
  3. Güncel yazılar (fıkra, yorum, makale)
  4. TV araştırma/programı
  5. Radyo programı
  6. TV haberi
  7. İnternet gazeteciliği, dallarında ödüle değer görülen adaylara verilebilir. Jüri bu dallardan herhangi birinde ödül vermekte serbesttir. Ödül bir kişiye verldiği gibi birden fazla kişi arasında pay edilebilir.
 3. “TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü” bu yönergede tanımlanan koşullarda ve tarihlerde aday gösterilmiş olan basın mensupları arasından seçilenlere verilir.
 4. TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü’ne

  1. Bütün basın mensupları aday gösterilebilir
  2. Aday gösterilecek çalışma bir önceki yılın 1 Şubatı ile ödül verilecek yılın 31 Ocağı arasında yayınlanmış olmalıdır.
  3. Ödül için basın mensubu kendisi başvurabildiği gibi, Ruh sağlığı alanında çalışan meslek derneklerinin, hasta ve hasta yakınları derneklerinin yönetim kurulları, Merkez Onur Kurulu tarafından veya TPD’nin 5 üyesinin ortak yazılı başvurusu ile aday gösterilebilir.
  4. Aday gösterme belgesi TPD –MYK tarafından hazırlanır ve TPD web sitesinde ilan edilir. Aday gösterme belgesinde aday gösterilen kişi veya kuruluşların adı, aday gösterilmesinin yazılı gerekçesi, aday gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin adları bulunmalıdır.
  5. Aday gösterenler (6) altı adet aday gösterme belgesini doldurarak ve ayrıca aday gösterilen haber veya çalışmanın (6) altı örneğini (gazete, dergi kesiği, TV veya radyo program CD veya kaseti) aday gösterme belgesine eklenerek en geç ödül verilen yılın Yıllık Toplantı tarihinden bir ay öncesine dek TPD Genel Merkezi’ne ulaştırmış olmalıdır.
  6. Ödül tutarı her yıl için TPD MYK tarafından kararlaştırılır. Duyuruda belirtilir.
  7. Ödülü kazananlara bir ödül belgesi ve ödül plaketi “TPD-Yıllık Toplantısı- Bahar Sempozyumu’nda düzenlenen bir törenle verilir.
  8. Ödül kazananlar TPD YT-BS’nin yapıldığı il dışından geldiğinde yol ve konaklama giderleri TPD tarafından karşılanır
  9. Seçici Kurul, adayların eserlerini 1 ile 10 arasında puan kullanarak bağımsız olarak değerlendirir. Gizli olarak verilen puanlar, toplantıda açık olarak değerlendirilir. Eşitlik durumunda tekrar oylama yapılır.

* Bu yönerge 6.10.2007 tarihli MYK kararı ile yürürlüğe girmiş, 16 Kasım 2008 tarihli MYK kararı ile yeniden düzenlenmiştir.