DÜNYA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 25 KASIM 2016 DÜNYA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI Çocuk yaşta evlilikler ve çocuğun cinsel istismarı meşrulaştırılamaz!

Meclisteki tüm milletvekillerine derneğimizin de katkıda bulunduğu bir teklif sunuldu

Hukukçu akademisyenler tarafından hazırlanan, bazı çocuk ve kadın dernekleri ile birlikte derneğimiz Kadın Ruh Sağlığı ÇB katkılarıyla son şekli verilen tasarı milletvekillerine gönderildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

İstismarcıyı Koruyan Yasaya "Hayır" Diyoruz!

21. Yıllık Toplantı- Klinik Eğitim Sempozyumu

Devamı

Çocuk İstismarı ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması

Devamı

ALADAĞ YANGINI TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Devamı

Meclisteki tüm milletvekillerine derneğimizin de katkıda bulunduğu bir teklif sunuldu

Devamı