TPD Kongreleri  
6 - 9 Mayıs 2015
19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu
25 - 29 Kasım 2015
51. Ulusal Psikiyatri Kongresi
4 - 7 Mayıs 2016
20. Yıllık Toplantı-Klinik Eğitim Sempozyumu

TPD Bülteni  
TPD Bülteni (2015, Cilt 18, Sayı-1)
 • TPD 51. UPK Araştırma Bildiri Ödülü
  Türkiye Psikiyatri Derneği’nin uzman ya da uzmanlık öğrencisi tüm araştırmacıların TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırmalarıyla katılımlarını teşvik etmek üzere düzenlediği bir ödül programıdır. (30.07.2015)
 • TPD Basın Açıklaması: Toplumsal Şiddet ve Ruh Sağlığı
  Son dönemde ülkemizde yaşanan şiddet olayları, amacı insanın yaşama ve sağlık hakkını savunmak, ruhsal hastalıkları tedavi etmek ve ruh sağlığını koruyucu uygulamalarda bulunmak olan biz ruh sağlığı ve hastalıkları hekimlerini derinden etkiliyor, endişelendiriyor. (29.07.2015)
 • Danıştay: 'SGK Sağlık Bilgilerini İşleyemez, Paylaşamaz,Satamaz!'
  Bilindiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.07.2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 'Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına ilişkin Yönetmelik'in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TTB ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından dava açılmıştır. (29.07.2015)
 • İnsan hakları ve hekim örgütleri Suruç'ta.
  Suruç’ta saldırının meydana geldiği Amara Kültür Merkezi bahçesinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına TTB temsilcilerinin yanı sıra DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, Adli Tıp Uzmanları Derneği adına Dr. Ümit Biçer ve Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Hasan Kandemir katıldılar. (21.07.2015)
» Tüm duyuru ve haberlere ulaşmak için tıklayınız   


 
 
 
 
 
TPD Yayınları  
 
     
  Bu sitenin kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Sitenin tüm hakları Türkiye Psikiyatri Derneği’ne aittir.