KİTLESEL COVID-19 AŞILAMA STRATEJİSİ KRONİK VE AĞIR RUHSAL HASTALIKLARI DİKKATE ALMALIDIR

Devamı

Sağlık çalışanlarımızın anısına “Şükran Sergisi''

Devamı

HABERİN KUTSALLIĞI İNSAN YAŞAMINDAN DAHA YÜKSEK TUTULMAMALIDIR

Devamı

Şiddet uygulayan kişiye danışmanlık sağlanması istemiyle aile mahkemeleri tarafından gönderilen yazılar hakkında

Devamı

Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili yeni yazı

Devamı

Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlarda Kurum Adreslerinin Kullanılması Kararı

Devamı

TPD, Türk Nöropsikiyatri Derneği, CETAD ortak açıklaması: Eğiticinin Bilgi ve Beceri Hiyerarşisinden Doğan Üstünlüğünü Cinsel Sınırları İhlal Ederek Kullanması, Bir Cinsel Şiddet Türüdür

Devamı

TTB-UDEK Açıklaması: İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde İmzalatılmak İstenen Hizmet Sözleşmeleri Tıp Fakültelerinin İşleyişine Uygun Değildir, Hukuğa Aykırıdır.

Devamı

TTB Etik Kurulu’nun Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşü

Devamı

Psikiyatride Güncel Webinar Toplantıları - Klinisyen İçin Nörobiyolojiden Kliniğe Çeviri

Devamı

Gelecek Etkinlikler